Dotacja z Wojewódzkiego Fudnuszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Zadanie "Świat Karpat" jest współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Umowa została podpisana w dniu dzisiejszym (22 września 2022)

Zakres dotacji obejmuje:

  1. Redakcję merytoryczną, opracowanie graficzne, skład i druk podręcznika "Świat Karpat"
  2. Dystrybucję podręcznika Świat Karpat (300 sztuk)
  3. Zorganizowanie dziewięciu szkoleń "Świat Karpat - Kompleksowa edukacja w zakresie ochrony ekosystemów regionu karpackiego dla nauczycieli, studentów, edukatorów z województwa małopolskiego
  4. Wdrożenie edukacyjnej, interaktywnej gry internetowej "Pan Żubr we własnej osobie"

Koszt kwalifikowany zadania: 177 449,40 zł

Kwota dotacji: 49 801,89 zł

 

WFOŚIGW

Projekt współfinansowany

Projekt "Świat Karpat" jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”
Fundusze Europejskie