Zadania interaktywne

Kraje karpackie
Przyporządkuj flagi, nazwy oraz cechy charakterystyczne do przedstawionych na mapie krajów karpackich.
Naturalna apteka
Przyporządkuj nazwy roślin oraz łagodzone przez nie dolegliwości do przedstawionych na ilustracji gatunków. W nawiasach podano, które części roślin zbiera się jako surowiec zielarski.
Kwiaty i owoce drzew
Przyporządkuj do każdego drzewa odpowiednie kwiaty i owoce.
Ptasie gniazda - siedliska leśne
Do każdego przedstawionego na ilustracji gniazda dopasuj zamieszkujący go gatunek ptaka oraz materiały, których użył do jego budowy.
Ptasie gniazda - siedliska łąkowe
Do każdego przedstawionego na ilustracji gniazda dopasuj zamieszkujący go gatunek ptaka oraz materiały, których użył do jego budowy.
Ptasie gniazda - siedliska wodne i mokradłowe
Do każdego przedstawionego na ilustracji gniazda dopasuj zamieszkujący go gatunek ptaka oraz materiały, których użył do jego budowy.
Ptasie gniazda - siedliska ekstremalne
Do każdego przedstawionego na ilustracji gniazda dopasuj zamieszkujący go gatunek ptaka oraz materiały, których użył do jego budowy.
Kto tu leci?
Przyporządkuj odpowiednie nazwy do sylwetek ptaków przedstawionych na obrazku
Cykl rozwojowy żaby
Przyporządkuj opisy do poszczególnych etapów w cyklu rozwoju żaby
Kto tu płynie?
Przyporządkuj odpowiednie nazwy do sylwetek ryb przedstawionych na obrazku
Rok z życia susła
Przeciągając ułóż obrazki w odpowiedniej kolejności aby zobrazować rok z życia susła.
Rozwój żaby
Przeciągając ułóż obrazki w odpowiedniej kolejności aby zobrazować cykl życia żaby.
Rozwój traszki
Przeciągając ułóż obrazki w odpowiedniej kolejności aby zobrazować cykl życia traszki.
Biedroneczko leć do nieba
Przeciągając ułóż obrazki w odpowiedniej kolejności aby zobrazować lot biedronki.
Zrób sobie rybkę
Dobierająć odpowiednie obrazki ułóż ryby żyjące w karpatach
Porosty - prawda czy fałsz
Zaznacz czy dane stwierdzenie jest prawdziwe, czy fałszywe.
Puzzle Karpackie
Ułóż obrazki w odpowiedniej kolejności aby odsłonić mapę Karpat.
Kto przeżyje w krajobrazie pierwotnym, bez wpływu człowieka?
Przyporządkuj nazwy zwierząt oraz dobierz ich potrzeby, zagrożenia i odpowiednie warunki do życia
Kto przeżyje w krajobrazie naturalnym z terenami użytkowanymi ekstensywnie?
Przyporządkuj nazwy zwierząt oraz dobierz ich potrzeby, zagrożenia i odpowiednie warunki do życia
Kto przeżyje w krajobrazie antropogenicznym, silnie przekształconym przez człowieka?
Przyporządkuj nazwy zwierząt oraz dobierz ich potrzeby, zagrożenia i odpowiednie warunki do życia
Kto tu mieszka? - Krajobraz krajobraz naturalny
Przyporządkuj nazwy zwierząt oraz dobierz odpowiednie wymagania dotyczące ich kryjówek/gniazd
Kto tu mieszka? - Krajobraz antropogeniczny
Przyporządkuj nazwy zwierząt oraz dobierz odpowiednie wymagania dotyczące ich kryjówek/gniazd

Projekt współfinansowany

Projekt "Świat Karpat" jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”
Fundusze Europejskie