Świat Karpat

Odkryj unikatowy region karpacki, pełen chronionych gatunków roślin i zwierząt, cudownych krajobrazów i różnorodnej kultury.

Świat
Karpat

Świat
Karpat

Podręcznik edukacji ekologicznej

Leksykon gatunków

Leksykon gatunków

Opis gatunków roślin i zwierząt zamieszkujących obszar Karpat.

Scenariusze i ćwiczenia

Scenariusze i ćwiczenia

Wyszukaj intersujące Cię zadania i karty pracy

Zadania interaktywne

Zadania interaktywne

Atrakcyjna forma edukacji

Aktualności

Pamiątki z wakacji – jak nie zaszkodzić przyrodzie (i sobie)

Pamiątki z wakacji – jak nie zaszkodzić przyrodzie (i sobie)

Marta Wantuch

Miliony turystów każ…

Już czas na przywrócenie mokradeł!

Już czas na przywrócenie mokradeł!

Marta Wantuch

Jednym z podstawowych problemów związanych z o…

Gatunki obce – internetowe źródła informacji

Gatunki obce – internetowe źródła informacji

Marta Wantuch

Inwazyjne gatunki obce (IGO, ang. In…

Pan Żubr

Gra

Program edukacji ekologicznej wykorzystujący nowoczesne technologie jako medium poszerzania wiedzy i propagujące ochronę zagrożonych gatunków zwierząt i roślin, zlokalizowanych na obszarach chronionych Karpat.

Zagraj już teraz

O Karpatach

Karpaty to jedne z największych gór w Europie, rozciągające się od doliny Dunaju w Austrii aż po Serbię, na południe od Żelaznej Bramy znajdującej się na granicy Rumunii i Serbii. Łańcuch Karpat ciągnie się łukiem, o długości prawie 1500 km, przez terytoria ośmiu państw, a jego powierzchnia wynosi 210 tys. km2. W regionie tym mieszka około 18 mln ludzi. Karpaty to unikalny ekosystem o wyjątkowo dużej różnorodności biologicznej. Znajdują się tu największe zalesione obszary Europy, jak również ostatnie ocalałe na tym kontynencie, znaczące tereny, na których zachowały się lasy pierwotne. Góry te są domem dla prawie jednej trzeciej europejskiej flory roślin naczyniowych, w tym ok. 220 gatunków endemicznych, czyli takich, które nie występują poza obszarem Karpat. Ponadto żyje tu 45% europejskich gatunków ssaków. Karpaty stanowią również ważną ostoję dla trwałej populacji dużych drapieżników, takich jak wilk, niedźwiedź i ryś.

Karpaty są unikalnym naturalnym skarbem o wyjątkowym pięknie i wartości przyrodniczej, ważną ostoją różnorodności biologicznej, obszarem źródliskowym głównych rzek, istotnym siedliskiem i ostoją dla wielu zagrożonych gatunków roślin i zwierząt oraz największym w Europie obszarem lasów pierwotnych, (…) Karpaty stanowią istotne środowisko przyrodnicze, gospodarcze, kulturowe, rekreacyjne oraz środowisko życia w sercu Europy, dzielone przez wielu ludzi i wiele państw; czytamy w Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat sporządzonej w dniu 22 maja 2003 r. w Kijowie czyli w tzw. Konwencji Karpackiej (ang. Carpathian Convention, http://www.carpathianconvention.org, dostęp 06.06.2022 r.), której stronami jest siedem państw – Czechy, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Ukraina oraz Węgry.

O projekcie
o Karpatach

Karpaty są unikalnym naturalnym skarbem o wyjątkowym pięknie i wartości przyrodniczej, ważną ostoją różnorodności biologicznej, obszarem źródliskowym głównych rzek, istotnym siedliskiem i ostoją dla wielu zagrożonych gatunków roślin i zwierząt oraz największym w Europie obszarem lasów pierwotnych, (…) Karpaty stanowią istotne środowisko przyrodnicze, gospodarcze, kulturowe, rekreacyjne oraz środowisko życia w sercu Europy, dzielone przez wielu ludzi i wiele państw; czytamy w Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat sporządzonej w dniu 22 maja 2003 r. w Kijowie czyli w tzw. Konwencji Karpackiej (ang. Carpathian Convention, http://www.carpathianconvention.org, dostęp 06.06.2022 r.), której stronami jest siedem państw – Czechy, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Ukraina oraz Węgry.

Bądź w kontakcie
Jeśli chcesz odkrywać Świat Karpat zapisz się do listy odbiorców biuletynu.

Projekt współfinansowany

Projekt "Świat Karpat" jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”
Fundusze Europejskie