O Projekcie

Celem projektu Świat Karpat jest edukacja społeczności lokalnej w zakresie ekosystemów, gatunków i siedlisk, objętych ochroną na obszarze Karpat poprzez kompleksowe pomoce dydaktyczne dostępne w formie drukowanej oraz internetowej, jak również poprzez szkolenia i konkursy dedykowane różnym grupom odbiorców.

Kluczowa w realizacji postanowień Konwencji Karpackiej, jest chęć poznania
i zrozumienia otaczającej nas przyrody, a przede zasad funkcjonowania i siły oddziaływania jej składników na nasze zdrowie oraz jakość naszego życia. Istotne,
by zdawać sobie sprawę, że różnorodność biologiczna i krajobrazowa jest czymś, co chronimy bądź nie, podejmując codzienne decyzje dotyczące np.: wyboru środka transportu w drodze do pracy, sposobów spędzania wolnego czasu, kupowanych produktów spożywczych lub sadzonych w ogrodzie roślin.

Co więcej, należy sobie uświadomić, iż nasze wybory mają znaczący wpływ na życie
i zdrowie innych ludzi. Ważne, byśmy potrafili właściwie oszacować zyski i koszty wynikające z podjętych decyzji, wliczając w nie również zyski i koszty ponoszone przez społeczeństwo oraz środowisko naturalne.

Zaplanowane działania:
 1. Wydanie podręcznika „Świat Karpat”
  zestaw wiedzy wraz z 55 scenariuszami i kartami pracy do wykorzystania przez nauczycieli różnych przedmiotów.
 2. Strona internetowa "Świat Karpat" wraz z narzędziami interaktywnymi
  Podręcznik „Świat Karpat” zostanie udostępniony wszystkim nauczycielom w formie interaktywnych treści oraz pomocy dydaktycznych i leksykonem gatunków chronionych.
 3. Szkolenia dla nauczycieli, edukatorów i studentów „Świat Karpat”
  Zostanie zorganizowanych 28 dwudniowych szkoleń na temat efektywnego i angażującego wykorzystania podręcznika „Świat Karpat” w edukacji formalnej.
 4. Konkurs dla dzieci i młodzieży „Pan Żubr we własnej osobie”
  Konkurs będzie realizowany w dwóch turach w oparciu o internetową grę „Pan Żubr we własnej osobie”.

Już teraz zachęcamy do śledzenia profilu na facebooku: https://www.facebook.com/swiatKarpat w celu skorzystania z bogatej oferty projektu „Świat Karpat”

 

Zadanie "Świat Karpat" jest współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Fudnuszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Koszt kawalifikowalny zadania: 177 449,40 zł

Kwota dotacji: 49 801,89 zł

 

Projekt „Świat Karpat” jest realizowany od 1.01.2022 – 31.03.2024 ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”.

EOG.png

Zadanie "Świat Karpat" jest współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Fudnuszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

EOG.png

Projekt współfinansowany

Projekt "Świat Karpat" jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”
Fundusze Europejskie