Europejskie Dni Ptaków 2023 – Włącz się!

Europejskie Dni Ptaków 2023 – Włącz się!

Europejskie Dni Ptaków 2023 – Włącz się!

Marta Wantuch

W tym roku Europejskie Dni Ptaków obchodzimy w weekend 29 września – 1 października. Z tej okazji, podobnie jak w poprzednich latach, odbędzie się ogólnoeuropejskie liczenie ptaków. Wydarzenie jest organizowane przez BirdLife International, a w Polsce koordynatorem jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Każdy (zarówno profesjonalista jak i amator) może się włączyć w obchody tego święta jako organizator lub uczestnik jakiegoś wydarzenia, bądź też jako osoba licząca ptaki indywidualnie. Organizatorem wydarzenia może być też np. szkoła lub przedszkole!

Szczegółowe informacje jak wziąć udział w obchodach oraz formularz zgłoszeniowy w przypadku organizowania własnego wydarzenia znajdują się na stronie OTOP w zakładce Europejskie Dni Ptaków.

W tym roku bohaterem Europejskich Dni Ptaków został grzywacz (Columba palumbus) czyli największy europejski gołąb. W Polsce liczebność grzywaczy szacuje się na ponad milion par lęgowych (OTOP, 2023). W przeciwieństwie do bardzo wielu innych gatunków, których liczebność w kraju spada, w przypadku grzywacza trend liczebności jest silnie wzrostowy.(…) Może być to związane z synantropizacją (i niższą presją drapieżników na terenach zurbanizowanych), a także ze zmianami klimatycznymi, które powodują rezygnację z wędrówek lub skrócenie ich dystansu (OTOP, 2023).

Europejskie Dni Ptaków mogą być okazją do pogłębiania wiedzy na temat tych zwierząt. W Polsce prężnie działa kilka organizacji ornitologicznych, są też organizowane różne akcje liczenia ptaków m.in. w czasie jesiennych i wiosennych migracji np. Akcja Carpatica, w które można włączyć się jako wolontariusz.

 

Przydatne linki, dostęp 08.09.2023r.:

Akcja Carpatica

BirdLife International

Czerwona Lista Ptaków Polski

Ekokalendarz – pakiety edukacyjne

Jestem na pTak

Komitet Ochrony Orłów

Leśny budzik – głosy ptaków (krótkie jedno – dwuminutowe filmy)

Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

Ornitho.pl – internetowa baza danych działająca w celu gromadzenia i udostępniania obserwacji zwierząt w Polsce

OTOP – materiały dla nauczycieli

Podkarpacka Grupa Lokalna OTOP

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

Ptasie ogrody

Sowy Polski – publikacja

Stowarzyszenie Ochrony Sów

Towarzystwo Przyrodnicze Bocian

 

Projekt współfinansowany

Projekt "Świat Karpat" jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”
Fundusze Europejskie