Konkurs dla edukatorów - PRZEDŁUŻAMY TERMIN

Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie!

Do 29 marca 2024 można zgłaszać do konkursu dla edukatorów lekcje przeprowadzone w oparciu o materiały zawarte w podręczniku "Świat Karpat" oraz na stronie www.swiatkarpat.pl

Nagrodą główną dla grupy edukatorów (ok. 12 osób) jest nieodpłatny dwudniowy wyjazd szkoleniowy w dniach 23-24 kwietnia 2024.

 

Wszystkie koszty szkolenia (z wyłączeniem kosztów dojazdu na szkolenie) zostaną pokryte przez Stowarzyszenie Ekopsychologia.

Projekt współfinansowany

Projekt "Świat Karpat" jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”
Fundusze Europejskie