Wyniki I tury Konkursu "Pan Żubr we własnej osobie"

Wyniki I tury Konkursu "Pan Żubr we własnej osobie"

PROTOKÓŁ Z PRZYZNANIA NAGRÓD W KONKURSIE „PAN ŻUBR WE WŁASNEJ OSOBIE”

 

Komisja w składzie:

Monika Ochwat – Marcinkiewicz

Magdalena Dukat

 

W dniu 14 czerwca 2023 r. podsumowano I turę konkursu „Pan Żubr we własnej osobie”, która trwała od 1 stycznia 2023 do 31 maja 2023.

 

Zgodnie z §5 punkt 5 Regulaminu Konkursu kryterium oceny gry była: kolejność ukończenia całej gry.

 

W związku z powyższym przedstawiamy finalistów I tury konkursów:

Miejsce I: gracz o nazwie „Grześ Gil Skawa” - gra ukończona w 28 dni (data rozpoczęcia gry: 05.03.2023, data zakończenia gry: 02.04.2023)

Miejsce II: gracz o nazwie „ramkacz” - gra ukończona w 28 dni (data rozpoczęcia gry: 07.03.2023, data zakończenia gry: 04.04.2023)

Miejsce III: gracz o nazwie „czewmar” - gra ukończona w 28 dni (data rozpoczęcia gry: 12.03.2023, data zakończenia gry: 09.04.2023)

 

Na stronie: https://swiatkarpat.pl/gra/pan-zubr/wyniki/ są upublicznione wyniki, uwzględniające datę rozpoczęcia i zakończenia gry przez uczestników, którzy ukończyli grę.

 

Zwycięzcom I tury konkursu gratulujemy!

 

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z regulaminem konkursu decyzje o nagrodzonych są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 

Wszystkich graczy zapraszamy do uczestnictwa w II turze konkursowej, która rozpocznie się 1 września 2023.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Projekt współfinansowany

Projekt "Świat Karpat" jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”
Fundusze Europejskie