Przyporządkuj flagi, nazwy oraz cechy charakterystyczne do przedstawionych na mapie krajów karpackich.
gra 1. Ipsum 1. Ipsum 1. Ipsum 1. Ipsum 1. Ipsum 1. Ipsum 1. Ipsum 1. Ipsum

Gratulacje

Lorem ipsum dolor sit amet

Występują błędy

Niektóre, z pozycji zostały wypełnione błędnie. Spróbuj jeszcze raz.

Wskazówka
Próbujesz zaznaczyć zbyt dużą ilość odpowiedzi

Projekt współfinansowany

Projekt "Świat Karpat" jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”
Fundusze Europejskie