Przyporządkuj nazwy zwierząt oraz dobierz odpowiednie wymagania dotyczące ich kryjówek/gniazd
gra 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

Gratulacje

Lorem ipsum dolor sit amet

Występują błędy

Niektóre, z pozycji zostały wypełnione błędnie. Spróbuj jeszcze raz.

Wskazówka
Próbujesz zaznaczyć zbyt dużą ilość odpowiedzi

Projekt współfinansowany

Projekt "Świat Karpat" jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”
Fundusze Europejskie