Porosty - prawda czy fałsz

Zaznacz czy dane stwierdzenie jest prawdziwe, czy fałszywe.
gra

(( splide_index+1|zeroPad ))/(( questions.length|zeroPad ))

Czy to prawda?

  • (( q.question ))

(( answeredGood.goodAnswers|zeroPad ))/(( questions.length|zeroPad ))

Świetna robota

Odpowiedziałeś poprawnie na więcej niż połowę pytań.

(( answeredGood.goodAnswers|zeroPad ))/(( questions.length|zeroPad ))

Stać Cię na więcej!

Odpowiedziałeś poprawnie na mniej niż połowę pytań. Spróbuj jeszcze raz.

Wskazówka
Próbujesz zaznaczyć zbyt dużą ilość odpowiedzi

Projekt współfinansowany

Projekt "Świat Karpat" jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”
Fundusze Europejskie