Dobierająć odpowiednie obrazki ułóż ryby żyjące w karpatach
 • Boleń (Aspius aspius)
 • Brzana (Barbus barbus)
 • Karp (Cyprinus carpio)
 • Lin (Tinca tinca)
 • Okoń pospolity (Perca fluviatilis)
 • Piskorz (Misgurnus fossilis)
 • Szczupak pospolity (Esox lucius)
 • Szyp (Acipenser nudiventris)
 • Troć (Salmo trutta morpha fario)
 • Boleń (Aspius aspius)
 • Brzana (Barbus barbus)
 • Karp (Cyprinus carpio)
 • Lin (Tinca tinca)
 • Okoń pospolity (Perca fluviatilis)
 • Piskorz (Misgurnus fossilis)
 • Szczupak pospolity (Esox lucius)
 • Szyp (Acipenser nudiventris)
 • Troć (Salmo trutta morpha fario)
 • Boleń (Aspius aspius)
 • Brzana (Barbus barbus)
 • Karp (Cyprinus carpio)
 • Lin (Tinca tinca)
 • Okoń pospolity (Perca fluviatilis)
 • Piskorz (Misgurnus fossilis)
 • Szczupak pospolity (Esox lucius)
 • Szyp (Acipenser nudiventris)
 • Troć (Salmo trutta morpha fario)

Gratulacje

Lorem ipsum dolor sit amet

Występują błędy

Niektóre, z pozycji zostały wypełnione błędnie. Spróbuj jeszcze raz.

Wskazówka
Próbujesz zaznaczyć zbyt dużą ilość odpowiedzi

Projekt współfinansowany

Projekt "Świat Karpat" jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”
Fundusze Europejskie