Kraje karpackie
Scenariusze i ćwiczenia

Kraje karpackie

Środowisko abiotyczne Karpat
Cel:

Zapoznanie się z państwami, na których terenie leżą Karpaty oraz poznanie typowych cech tych gór w poszczególnych krajach.

Treść:

Na mapie uczniowie przyporządkowują nazwy krajów karpackich, ich flagi państwowe oraz cechy charakterystyczne Karpat w poszczególnych państwach.

Aranżacja sali:

Umożliwiające pracę w grupach.

Wiek:
9 - 14
Przedmiot:
Geografia
Potrzebne materiały:

Karty pracy nr 1–3, nożyczki, kredki, materiały z Internetu lub książek; w razie potrzeby każda grupa powinna otrzymać arkusze papieru formatu A3 i klej

Instrukcja postępowania

  1. Dzieci należy podzielić na grupy. Dla każdej grupy należy przygotować kopie, kart pracy nr 1–3.
    Jeśli to możliwe, powiększyć kartę pracy nr 1 do formatu A3. Jeśli nie jest to możliwe, rozdać
    każdej grupie kartkę papieru formatu A3, na której dzieci przykleją kartę pracy nr 1.
  2. Pociąć kartę pracy nr 3 na części.
  3. Z karty pracy nr 2 dzieci wycinają nazwy państw i ich flagi państwowe. Kolorują flagi według podanych wzorów (zalecamy korzystanie z atlasu, encyklopedii lub Internetu).
  4. Zadaniem dzieci jest rozpoznanie na mapie (karcie pracy nr 1) krajów karpackich i przyporządkowanie im nazw, pokolorowanych flag i cech charakterystycznych.
  5. Sprawdzić wyniki. Zadać kilka pytań, aby dowiedzieć się, czego nauczyły się dzieci.

Projekt współfinansowany

Projekt "Świat Karpat" jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”
Fundusze Europejskie