Kwiaty i owoce drzew
Scenariusze i ćwiczenia

Kwiaty i owoce drzew

Siedliska leśne
Cel:

Rozpoznawanie owoców i kwiatów wybranych gatunków drzew.

Treść:

Uczniowie uzupełniają kartę pracy metodą przyporządkowania.

Wiek:
10 - 12
Przedmiot:
Biologia
Potrzebne materiały:

Karta pracy nr 3

Instrukcja postępowania

  1. Przygotuj po jednym egzemplarzu karty pracy nr 3 dla każdego ucznia.
  2. Uczniowie pracują z kartą pracy indywidualnie. Przyporządkowują gatunki drzew do ich owoców i kwiatów.
  3. Sprawdź wyniki razem z dziećmi.

Rozwiązanie

Buk – 1 – B – d, Dąb – 2 – C – a, Lipa – 3 – E – b, Brzoza – 4 – D – e, Klon – 5 – A – c.

Projekt współfinansowany

Projekt "Świat Karpat" jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”
Fundusze Europejskie