Pozycja polującego bociana
Scenariusze i ćwiczenia

Pozycja polującego bociana

Ptaki siedlisk wodnych i mokradłowych
Cel:

Relaks i stanie się świadomym siebie.

Treść:

Uczniowie udają polującego bociana.

Aranżacja sali:

Wymagana jest wystarczająca ilość miejsca do stania

Wiek:
7 - 13
Przedmiot:
Biologia Przyroda Edukacja wczesnoszkolna
Potrzebne materiały:

Nie są wymagane

Wprowadzenie

Ćwiczenie inspirowane jest jedną z pozycji z klasycznego Tai chi. Celem jest osiągnięcie równowagi fizycznej i duchowej. To ćwiczenie powinno być wykonywane w sytuacjach, gdy uczniowie potrzebują wyciszenia, głównie podczas wycieczki lub spaceru. Ponadto, może służyć jako dobra motywacja do nauki na temat mokradeł, wody, ptaków itp.

Instrukcja postępowania

  1. Ustaw uczniów (stojących) w sali i zapytaj ich, czy kiedykolwiek widzieli polującego bociana.
  2. Poproś ich, aby spróbowali naśladować polującego bociana. Stają na jednej nodze, podnoszą drugą, z rękoma opartymi o biodra. Jak bocian podczas polowania, próbują zastygnąć w bezruchu.
  3. Wszyscy rozpoczynają zabawę w tym samym momencie. Każdy, kto dotknie drugą nogą ziemi lub zacznie skakać, zostaje wykluczony z gry. Uczeń, któremu uda się najdłużej stać na jednej nodze, zostaje zwycięzcą.
  4. Omów z uczniami, dlaczego tak proste na pierwszy rzut oka ćwiczenie jest tak trudne do wykonania. Można tu wymienić azjatyckie sztuki walki i ich rolę w kształtowaniu osobowości człowieka. Jakie są cechy osoby, która opanowała Tai chi, Chi Gung, Aikido, Taekwondo, itp. Poinformuj uczniów, że w pozycji polującego bociana bardzo ważne jest zarówno maksymalne odprężenie, jak i koncentracja. W pozycji stojącej stosowanie siły nie jest dobrym pomysłem. Zastanówcie się wspólnie nad związkiem między niespokojnym umysłem a niezdolnością do utrzymania równowagi.

Projekt współfinansowany

Projekt "Świat Karpat" jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”
Fundusze Europejskie