Puzzle karpackie
Scenariusze i ćwiczenia

Puzzle karpackie

Środowisko abiotyczne Karpat
Cel:

Zapoznanie się z mapą Karpat i krajów karpackich.

Treść:

Uczniowie układają poszczególne części puzzli tak, aby otrzymać mapę Karpat.

Aranżacja sali:

Brak specjalnych wymogów

Wiek:
9 - 12
Przedmiot:
Geografia
Potrzebne materiały:
  • Karta pracy nr 4

Instrukcja postępowania

  1. Przygotować kopię karty pracy nr 4 dla każdej pary uczniów. Jeśli to możliwe, arkusz powinien być zalaminowany lub przynajmniej skopiowany na grubszym papierze. Pociąć arkusz na części wzdłuż linii.
  2. Rozdać każdej parze uczniów zestaw pomieszanych kart.
  3. Zadaniem dzieci jest ułożenie ich tak, aby powstała mapa Karpat. Następnie wymieniają nazwy poszczególnych państw, których terytoria zajmują Karpaty.
  4. Zadanie można poszerzyć o geograficzny podział Karpat np. rozdając uczniom kartkę z ponumerowanymi nazwami geograficznymi oraz karteczki z numerami, które powinni ułożyć w odpowiednim miejscu na mapie.

Projekt współfinansowany

Projekt "Świat Karpat" jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”
Fundusze Europejskie