Dialog z naturą – malowanie zapachów
Scenariusze i ćwiczenia

Dialog z naturą – malowanie zapachów

Siedliska łąkowe
Cel:

Uświadomienie sobie znaczenia zapachu w życiu człowieka. Pobudzenie kreatywności i wyobraźni.

Aranżacja sali:

Zajęcia należy przeprowadzić na zewnątrz np. na łące.

Wiek:
7 - 14
Przedmiot:
Biologia Przyroda Edukacja wczesnoszkolna
Potrzebne materiały:

Podkładki, na których można położyć kartkę papieru, kredki, kartki papieru.

Instrukcja postępowania

  1. Zabierz uczniów na łąkę i poproś, aby usiedli w półkolu.
  2. Porozmawiaj z nimi o percepcji zmysłowej, na podstawie wypowiedzi Mahometa: Są trzy najpiękniejsze rzeczy na Ziemi, a najpiękniejszą pośród nich jest zapach. (Prorok Mahomet, VII w. n.e.). Omów z uczniami, na przykład, co postrzegamy za pomocą naszych pięciu głównych zmysłów, jakiego zmysłu używamy najczęściej, które zwierzęta mają pewne zmysły lepiej rozwinięte niż człowiek itp.
  3. Pozwól uczniom rozejść się i pochodzić po okolicy przez 15 minut z podkładką, kredkami i papierem. Zadaniem każdego z nich będzie odnalezienie zapachu, narysowanie go i wrócenie do półkola.
  4. Niech uczniowie opowiedzą o swoich odczuciach związanych z zapachami i rysunkami.
  5. Zapytaj uczniów o ich ogólne doświadczenia z zapachami i uczuciami, jakie wywołują, jakie zapachy przychodzą im do głowy, czy zdarza im się, że zapach przypomina im jakąś osobę, miejsce lub doświadczenie?

Projekt współfinansowany

Projekt "Świat Karpat" jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”
Fundusze Europejskie