Filtruj

Scenariusze i ćwiczenia

Zamknij
Czego jeszcze możecie nie wiedzieć o nietoperzach
Czego jeszcze możecie nie wiedzieć o nietoperzach

Dzieci uzupełniają tekst słowami z podanej puli wyrazów do wyboru.

Ssaki Karpat

Utrwalenie i poszerzenie wiedzy o nietoperzach.

Biologia
10 - 14
Koła informacyjne i identyfikacyjne grzybów
Koła informacyjne i identyfikacyjne grzybów

Uczniowie przygotują praktyczną pomoc, która pozwoli im lepiej poznać wybrane gatunki organizmów żyjących w Karpatach.

Różnorodność gatunkowa Karpat

Poznanie wybranych gatunków organizmów.

Biologia Plastyka
11 - 15
Koła informacyjne i identyfikacyjne porostów
Koła informacyjne i identyfikacyjne porostów

Uczniowie przygotują praktyczną pomoc, która pozwoli im lepiej poznać wybrane gatunki organizmów żyjących w Karpatach.

Różnorodność gatunkowa Karpat

Poznanie wybranych gatunków organizmów.

Biologia Plastyka
11 - 15
Koła informacyjne i identyfikacyjne drzew i krzewów
Koła informacyjne i identyfikacyjne drzew i krzewów

Uczniowie przygotują praktyczną pomoc, która pozwoli im lepiej poznać wybrane gatunki organizmów żyjących w Karpatach.

Różnorodność gatunkowa Karpat

Poznanie wybranych gatunków organizmów.

Biologia Plastyka
11 - 15
Koła informacyjne i identyfikacyjne ziół leczniczych
Koła informacyjne i identyfikacyjne ziół leczniczych

Uczniowie przygotują praktyczną pomoc, która pozwoli im lepiej poznać wybrane gatunki organizmów żyjących w Karpatach.

Różnorodność gatunkowa Karpat

Poznanie wybranych gatunków organizmów.

Biologia Plastyka
11 - 15
Koła informacyjne i identyfikacyjne płazów bezogonowych
Koła informacyjne i identyfikacyjne płazów bezogonowych

Uczniowie przygotują praktyczną pomoc, która pozwoli im lepiej poznać wybrane gatunki organizmów żyjących w Karpatach.

Różnorodność gatunkowa Karpat

Poznanie wybranych gatunków organizmów.

Biologia Plastyka
11 - 15
Babciny chleb
Babciny chleb

Uczniowie przynoszą do szkoły tradycyjne przepisy od swoich babć. Wspólnie wybierają kilka z nich, aby wypróbować je podczas następnej lekcji.

Ludzie i Karpaty – karpackie tradycje

Zapoznanie się z tradycyjną procedurą wypieku chleba.

9 - 14
Gra o przetrwanie
Gra o przetrwanie

W czasie gry dzieci reprezentują różne gatunki zwierząt, które próbują przetrwać mierząc się z zagrożeniami naturalnymi oraz zagrożeniami spowodowanymi działalnością człowieka. Poprzez zabawę dzieci powinny uświadomić sobie główne potrzeby życiowe zwierząt, a także różnice pomiędzy zagrożeniami naturalnymi oraz zagrożeniami spowodowanymi przez człowieka.

Ludzie i Karpaty – zagrożona różnorodność gatunkowa zwierząt

Zrozumienie, w jaki sposób człowiek wpływa na szanse przetrwania różnych gatunków zwierząt.

Biologia
9 - 12
Ilustrowana kronika zagospodarowania terenu w naszym otoczeniu
Ilustrowana kronika zagospodarowania terenu w naszym otoczeniu

Uczniowie zbieraja informacje na temat zagospodarowania terenu w okolicy swojej miejscowosci zarówno obecnie, jak i w przeszłosci (w zaleznosci od dostepnosci danych). Przetwarzaja te informacje, aby stworzyc ilustrowana kronike zagospodarowania terenu.

Ludzie i Karpaty – zagospodarowanie terenu

Zapoznanie sie z róznymi sposobami zagospodarowania terenu i ich wpływem na krajobraz.

Biologia Plastyka
11 - 15
Kto przeżyje w danym środowisku?
Kto przeżyje w danym środowisku?

Dzieci wypełniają karty pracy i na podstawie rozwiązań oraz dyskusji poznają środowisko życia różnych gatunków zwierząt i roślin, a także główne zagrożenia dla nich.

Ludzie i Karpaty – wpływ człowieka na krajobraz

Zrozumienie, w jaki sposób oddziaływanie człowieka na krajobraz wpływa na szanse przetrwania różnych gatunków.

Biologia
10 - 13
Kto tu mieszka?
Kto tu mieszka?

W grupach roboczych dzieci omawiają wymagania różnych zwierząt w zakresie lokalizowania swoich kryjówek i gniazd oraz wypełniają karty pracy. Następnie wykonują gniazdo/norę z materiałów odpadowych oraz proponują i projektują zwierzę, które przetrwa w krajobrazie antropogenicznym.

Ludzie i Karpaty – wpływ człowieka na krajobraz i różnorodność gatunkową

Uświadomienie sobie wpływu działalności człowieka na możliwości zakładania gniazd i ukrywania się wybranych gatunków zwierząt w różnych środowiskach.

Biologia Plastyka Technika
9 - 12
Obróbka wełny owczej – filcowanie (spilśnianie)
Obróbka wełny owczej – filcowanie (spilśnianie)

Uczniowie zapoznają się z tradycyjnym sposobem obróbki wełny owczej – filcowaniem, próbując tej metody w praktyce.

Ludzie i Karpaty – karpackie tradycje

Zapoznanie się z wykorzystaniem wełny owczej i jej tradycyjną obróbką, rozwijanie umiejętności technicznych.

Plastyka
10 - 14

Projekt współfinansowany

Projekt "Świat Karpat" jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”
Fundusze Europejskie