Filtruj

Scenariusze i ćwiczenia

Zamknij
Przed i po
Przed i po

Uczniowie rysują mech tak, jak go zapamiętali, następnie próbują znaleźć go w naturze i rysują rzeczywisty model.

Mszaki Karpat

Zapoznanie się z mszakami, uświadomienie sobie różnorodności ich kształtów, rozwijanie umiejętności obserwacji i rysowania.

Biologia Przyroda
9 - 12
Wyjątkowe porosty - Określenie wieku porostów
Wyjątkowe porosty - Określenie wieku porostów

Uczniowie pracują nad ustaleniem wieku rosnących na skałach porostów o skorupiastych plechcach.

Porosty Karpat

Zapoznanie się z cechami charakterystycznymi porostów i ich zastosowaniem, rozwijanie umiejętności obserwacji, wykonanie prostego badania środowiska.

Biologia Przyroda Edukacja wczesnoszkolna
7 - 14
Wyjątkowe porosty - Gdzie rosną porosty?
Wyjątkowe porosty - Gdzie rosną porosty?

Uczniowie szukają miejsc, w których rosną porosty.

Porosty Karpat

Zapoznanie się z cechami charakterystycznymi porostów i ich zastosowaniem, rozwijanie umiejętności obserwacji, wykonanie prostego badania środowiska.

Biologia Przyroda Edukacja wczesnoszkolna
9 - 14
Wyjątkowe porosty - Badanie zanieczyszczenia powietrza w Twoim otoczeniu
Wyjątkowe porosty - Badanie zanieczyszczenia powietrza w Twoim otoczeniu

Uczniowie sporządzają mapę występowania porostów w różnych odległościach od źródła zanieczyszczeń.

Porosty Karpat

Zapoznanie się z cechami charakterystycznymi porostów i ich zastosowaniem, rozwijanie umiejętności obserwacji, wykonanie prostego badania środowiska.

Biologia Przyroda Edukacja wczesnoszkolna
10 - 14
Wyjątkowe porosty - Porosty a jakość powietrza
Wyjątkowe porosty - Porosty a jakość powietrza

Uczniowie szukają powiązań między wybranymi gatunkami porostów a stopniem zanieczyszczenia powietrza, przy którym dany gatunek może jeszcze rosnąć.

Porosty Karpat

Zapoznanie się z porostami jako bioindykatorami jakości powietrza.

Biologia Przyroda Edukacja wczesnoszkolna
10 - 14
Jakim powietrzem oddychamy?
Jakim powietrzem oddychamy?

Podczas spaceru uczniowie szukają różnych gatunków porostów, wypełniają kartę pracy i oceniają swoje odkrycia.

Porosty Karpat

Utrwalenie wiedzy o porostach, doskonalenie umiejętności obserwacji, motywowanie do poszukiwań naukowych.

Biologia Przyroda
9 - 14
Czy to prawda?
Czy to prawda?

Uczniowie określają, które stwierdzenia dotyczące porostów są prawdziwe, a które fałszywe.

Porosty Karpat

Przegląd i utrwalenie wiedzy na temat porostów.

10 - 14
Rok z życia susła moręgowanego
Rok z życia susła moręgowanego

Uczniowie poznają życie susła moręgowanego poprzez opowiadanie i wykorzystanie pomocy dydaktycznej.

Ssaki występujące w siedliskach łąkowych i murawowych

Zapoznanie się z życiem susła moręgowanego, rozwijanie umiejętności technicznych.

Biologia Przyroda Edukacja wczesnoszkolna Plastyka
7 - 9
Książka odkrywcy – ptaki w naszej okolicy
Książka odkrywcy – ptaki w naszej okolicy

Uczniowie w grupach wypełniają karty pracy, tworząc jednocześnie księgę odkrywcy, do której później będą mogli dopisywać kolejne zaobserwowane gatunki ptaków.

Ptaki Karpat

Utrwalanie umiejętności obserwowania i rozpoznawania gatunków ptaków oraz kształtowanie pozytywnego stosunku do nich.

Biologia Przyroda
7 - 12
Gniazda ptaków
Gniazda ptaków

Uczniowie wypełniają kartę pracy i próbują budować ptasie gniazda.

Ptaki Karpat

Poznanie niektórych gatunków ptaków, ich gniazd i siedlisk, a także zrozumienie, dlaczego ptaki budują tak różnorodne gniazda i wykorzystują tak odmienne miejsca na ich założenie. Rozwijanie umiejętności praktycznych.

Biologia Przyroda
9 - 12
Czy rozpoznajesz tego ptaka w locie?
Czy rozpoznajesz tego ptaka w locie?

Dzieci rozpoznają lecącego drapieżnego ptaka na podstawie jego sylwetki.

Ptaki Karpat – różnorodność gatunkowa

Utrwalenie wiedzy na temat cech wyróżniających poszczególne gatunki ptaków drapieżnych oraz nauka rozróżniania ich w locie na podstawie sylwetki.

Biologia Przyroda
9 - 15
Ozdoba w formie ruchomego ptaka
Ozdoba w formie ruchomego ptaka

Korzystając z karty pracy, uczniowie tworzą ruchomą ozdobę w formie ptaka

Ptaki Karpat – migracje ptaków

Zainteresowanie uczniów tematyką migracji ptaków, rozwijanie podstawowych umiejętności technicznych.

Biologia Przyroda Technika
7 - 11

Projekt współfinansowany

Projekt "Świat Karpat" jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”
Fundusze Europejskie