Świat Karpat - podręcznik do edukacji ekologicznej

Siedliska leśne w Karpatach

Las to nie tylko obszar pokryty drzewami. Jest to przede wszystkim złożony ekosystem, w którym oprócz drzew żyją tysiące innych organizmów – od mikroskopijnych bakterii i grzybów po duże drapieżniki, takie jak niedźwiedzie i wilki. Wszystkie te organizmy leśne są połączone złożoną siecią zależności, tworząc niezwykły system, który pomaga stabilizować klimat i regulować reżim hydrologiczny w ekosystemie, oczyszcza powietrze, produkuje drewno i owoce leśne a ludziom zapewnia miejsce rekreacji.

Zadania:
Kwiaty i owoce drzew
Przyporządkuj do każdego drzewa odpowiednie kwiaty i owoce.
Scenariusze i ćwiczenia:
Kwiaty i owoce drzew
Kwiaty i owoce drzew

Uczniowie uzupełniają kartę pracy metodą przyporządkowania.

Siedliska leśne

Rozpoznawanie owoców i kwiatów wybranych gatunków drzew.

Biologia
10 - 12
Różnorodność pomaga zapobiegać przenoszeniu chorób
Różnorodność pomaga zapobiegać przenoszeniu chorób

Dzieci wcielają się w gatunki drzew, a nauczyciel przeprowadza symulację przenoszenia chorób w naturalnym, zróżnicowanym lesie i w monokulturze leśnej.

Siedliska leśne – znaczenie różnorodności gatunkowej

Uświadomienie sobie znaczenia różnorodności gatunkowej oraz zagrożenia związanego z jej zmniejszaniem się.

Biologia
9 - 12
Pajęczyna
Pajęczyna

Dzieci bawią się w pająka i jego ofiarę.

Bezkręgowce siedlisk leśnych

Poznanie małego cudu natury – pajęczyny, zrozumienie w jaki sposób powstaje, jakie jest jej przeznaczenie i jak potencjalnie może być wykorzystana przez człowieka.

Biologia Przyroda
9 - 12
Pobierz pełną wersję w PDF

Świat Karpat

Podręcznik do edukacji ekologicznej

Projekt współfinansowany

Projekt "Świat Karpat" jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”
Fundusze Europejskie