Świat Karpat - podręcznik do edukacji ekologicznej

Siedliska leśne

Anfodillo, T. i in., 2008: Report on Current State of Forest Resources in the Carpathians, UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA, s. 158.

Carpathian Ecoregion Initiative, 2001: The status of the Carpathians, WWF, s. 67.

Doniţã, N., Popescu, A., Paucã-Comãnescu, M., Mihãilescu, S., Biriş, I. A., 2005: HABITATELE DIN ROMÂNIA, Editura Tehnicã Silvicã Bucureşti, s. 496.

Gryndler, M. i in., 2004: Mykorhizní symbióza, O soužití hub s kořeny rostlin, Akademie věd ČR, s. 366.

Gutowski, J. M., Bobiec, A., Pawlaczyk, P., Zub, K., 2004: Drugie życie drzewa, Warszawa – Hajnówka, s. 245.

Harmon, M. E., Ferrell, W. K., Franklin, J. F., 1990: Effects on Carbon Storage of Conversion of Old-Growth Forests to Young Forests, Science, Vol. 247: s. 699–702.

Interpretation Manual of European Union Habitats, European Commission DG Environment, 2007, s. 142.

Midriak, R., 1995: Ekologické vplyvy hospodárenia v lese na krajinu (prípadová štúdia z Čergova). Vedecké a pedagogické aktuality 3/1995, Technická univerzita vo Zvolene, s. 52.

Perry, D. A., 1994: Forest Ecosystems: The John Hopkins University Press, Baltimore and London, s. 649.

Schulze, E. D., Wirth, Ch., Heiman, M., 2000: Managing Forests after Kyoto, Science, vol. 289: 2058–2059, 2000.

Stanová, V., Valachovič, M. (red.), 2002: Katalóg biotopov Slovenska. DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie, Bratislava, s. 225.

Úlehla, V., 1947: Napojme prameny, Praha, s. 125.

Webster, R., Holt, S., Avis, Ch., 2001: Status of the Carpathians (Romanian version) WWF.

Pobierz pełną wersję w PDF

Świat Karpat

Podręcznik do edukacji ekologicznej

Projekt współfinansowany

Projekt "Świat Karpat" jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”
Fundusze Europejskie