Świat Karpat - podręcznik do edukacji ekologicznej

Ptaki

Autor: Marek Brinzík
Recenzent: Tomáš Brinke

Prawdopodobnie jedną z najbardziej widocznych grup kręgowców w Karpatach są ptaki (Aves). Spotkamy tutaj ponad 300 gatunków ptaków lęgowych i migrujących. Najliczniej reprezentowany w Karpatach jest rząd wróblowe (Passeriformes). Odgłosy ptaków, które najczęściej słyszymy w naturze, należą właśnie do nich.

Karpaty stanowią ważny obszar występowania wielu europejskich gatunków ptaków, w tym zagrożonych w skali globalnej np. raróg zwyczajny (Falco cherrug). Łańcuch Karpat jest również częścią bardzo ważnego korytarza migracyjnego dla ptaków, które rokrocznie wędrują z obszarów położonych na północy do swoich zimowisk w południowej Europie, Afryce i Azji. Ponadto liczne gatunki posiadają zimowiska na terenie Karpat.

Zadania:
Kto tu leci?
Przyporządkuj odpowiednie nazwy do sylwetek ptaków przedstawionych na obrazku
Ptasie gniazda - siedliska leśne
Do każdego przedstawionego na ilustracji gniazda dopasuj zamieszkujący go gatunek ptaka oraz materiały, których użył do jego budowy.
Ptasie gniazda - siedliska łąkowe
Do każdego przedstawionego na ilustracji gniazda dopasuj zamieszkujący go gatunek ptaka oraz materiały, których użył do jego budowy.
Ptasie gniazda - siedliska wodne i mokradłowe
Do każdego przedstawionego na ilustracji gniazda dopasuj zamieszkujący go gatunek ptaka oraz materiały, których użył do jego budowy.
Ptasie gniazda - siedliska ekstremalne
Do każdego przedstawionego na ilustracji gniazda dopasuj zamieszkujący go gatunek ptaka oraz materiały, których użył do jego budowy.
Scenariusze i ćwiczenia:
Książka odkrywcy – ptaki w naszej okolicy
Książka odkrywcy – ptaki w naszej okolicy

Uczniowie w grupach wypełniają karty pracy, tworząc jednocześnie księgę odkrywcy, do której później będą mogli dopisywać kolejne zaobserwowane gatunki ptaków.

Ptaki Karpat

Utrwalanie umiejętności obserwowania i rozpoznawania gatunków ptaków oraz kształtowanie pozytywnego stosunku do nich.

Biologia Przyroda
7 - 12
Gniazda ptaków
Gniazda ptaków

Uczniowie wypełniają kartę pracy i próbują budować ptasie gniazda.

Ptaki Karpat

Poznanie niektórych gatunków ptaków, ich gniazd i siedlisk, a także zrozumienie, dlaczego ptaki budują tak różnorodne gniazda i wykorzystują tak odmienne miejsca na ich założenie. Rozwijanie umiejętności praktycznych.

Biologia Przyroda
9 - 12
Czy rozpoznajesz tego ptaka w locie?
Czy rozpoznajesz tego ptaka w locie?

Dzieci rozpoznają lecącego drapieżnego ptaka na podstawie jego sylwetki.

Ptaki Karpat – różnorodność gatunkowa

Utrwalenie wiedzy na temat cech wyróżniających poszczególne gatunki ptaków drapieżnych oraz nauka rozróżniania ich w locie na podstawie sylwetki.

Biologia Przyroda
9 - 15
Ozdoba w formie ruchomego ptaka
Ozdoba w formie ruchomego ptaka

Korzystając z karty pracy, uczniowie tworzą ruchomą ozdobę w formie ptaka

Ptaki Karpat – migracje ptaków

Zainteresowanie uczniów tematyką migracji ptaków, rozwijanie podstawowych umiejętności technicznych.

Biologia Przyroda Technika
7 - 11
Pobierz pełną wersję w PDF

Świat Karpat

Podręcznik do edukacji ekologicznej

Projekt współfinansowany

Projekt "Świat Karpat" jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”
Fundusze Europejskie