Świat Karpat - podręcznik do edukacji ekologicznej

Mszaki

Autor: Katarína Mišíková
Recenzent: Svatava Kubešová

Orthotrichum diaphanum kopia.pngNa siedliskach łąkowych różnorodność mszaków, w porównaniu z siedliskami leśnymi, jest stosunkowo niska. Na podmokłych łąkach i na ich obrzeżach rosną w trawie dobrze widoczne duże mchy, głównie z rodzajów fałdownik (Rhytidiadelphus) i tujowiec (Thuidium) oraz gatunki takie jak np. drabik drzewkowaty (Climacium dendroides).

Bardzo cenne z punktu widzenia ochrony różnorodności biologicznej siedliska reprezentowane są przez łąki z pojedynczo rosnącymi starymi drzewami owocowymi, na których występujekilka rzadkich i zagrożonych taksonów mszaków, na przykład gatunki z rodzajów szurpek (Orthotrichum sp.) i nastroszek (Ulota). Gatunkami często pojawiającymi się na samotnych drzewach są też: białoząb pospolity (Leucodon sciuroides), a z wątrobowców miedzik płaski (Frullania dilatata) i usznica spłaszczona (Radula complanata).

Pobierz pełną wersję w PDF

Świat Karpat

Podręcznik do edukacji ekologicznej

Projekt współfinansowany

Projekt "Świat Karpat" jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”
Fundusze Europejskie