Świat Karpat - podręcznik do edukacji ekologicznej

Strony internetowe (dostęp 06.06.2022 r.)

Babiogórski Park Narodowy, http://www.bgpn.pl/.

Bieszczadzki Park Narodowy, https://www.bdpn.pl/.

Carpathian Wetland Initiative, http://www.cwi.sk/.

Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody (GDOŚ), https://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/.

Centralparks – Wzmocnienie zdolności zarządzania karpackimi obszarami chronionymi na rzecz integracji i harmonizacji ochrony różnorodności biologicznej, https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Centralparks.html.

Centrum Edukacyjne Veronica, https://hostetin.veronica.cz/ekologicka-vesnice.

Certyfikat FSC – Forest Stewardship Council, https://pl.fsc.org/pl-pl.

Czerwona lista gatunków zagrożonych wyginięciem Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (ang. International Union for Conservation of Nature, IUCN), The IUCN Red List, https://www.iucnredlist.org/.

CORINE Land Cover (CLC2018), dane dotyczącej pokrycia terenu/użytkowania ziemi na obszarze całej Europy, https://clc.gios.gov.pl/index.php/geoportal.

Europejski Dyplom Obszarów Chronionych, European Diploma for Protected Areas – EDPA, https://www.coe.int/en/web/bern-convention/european-diploma-areas.

Gatunki obce w faunie Polski, Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, http://www.iop.krakow.pl/gatunkiobce.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, https://www.gov.pl/web/gdos.

Geoserwis, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, https://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/.

Gorczański Park Narodowy, https://www.gorczanskipark.pl/.

Index Fungorum, http://www.indexfungorum.org/names/names.asp.

Informacyjny serwis mokradłowy, https://bagna.pl/.

International Association for Plant Taxonomy (IAPT), https://www.iaptglobal.org/.

International Commission on Zoological Nomenclature (ICZN), https://www.iczn.org/.

Karpacka Troja, https://karpackatroja.pl/.

Konwencja Berneńska, ang. Bern Convention, Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, https://www.coe.int/en/web/bern-convention.

Konwencja Karpacka, ang. Carpathian Convention, http://www.carpathianconvention.org/.

Konwencja o różnorodności biologicznej, ang. Convention on Biological Diversity, w skrócie CBD, https://www.cbd.int/.

Konwencja Ramsarska, ang. Convention on Wetlands, https://www.ramsar.org/.

Konwencja Waszyngtońska, ang. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES, https://cites.org/eng.

Lista światowego dziedzictwa UNESCO, ang. World Heritage List, The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), https://whc.unesco.org/en/list/.

Magurski Park Narodowy, http://www.magurskipn.pl/.

Małopolski wypas kulturowy owiec, https://www.malopolska.pl/aktualnosci/rolnictwo/malopolski-wypas-kulturowy/.

Mapy Google, https://www.google.com/.

Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody, ang. International Union for Conservation of Nature, IUCN, https://www.iucn.org/.

Monitoring aerobiologiczny, komunikat pyłkowy dla alergików, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, http://krakow.pios.gov.pl/stan-srodowiska/komunikat-pylkowy/.

Natura 2000 Network Viewer, wyszukiwarka europejskich obszarów Natura 2000, https://natura2000.eea.europa.eu/.

Natura 2000, Wytyczne i poradniki, https://natura2000.gdos.gov.pl/wytyczne-i-poradniki.

Niesamowita wyprawa niedźwiedzia Iwo. Tatrzański Park Narodowy, https://tpn.pl/nowosci/niesamowita-wyprawa-niedzwiedzia-iwo-z-powrotem-w-polsce.

Obserwatorium Nietoperzy w Brennej, https://www.facebook.com/Obserwatorium-Nietoperzy-w-Brennej-1005114133012044/.

Obszary Ramsar – wyszukiwarka, Ramsar Sites Information Service, https://rsis.ramsar.org/.

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” w Łodzi, https://www.zrodla.org/.

Pieniński Park Narodowy, https://www.pieninypn.pl/.

Polska czerwona księga zwierząt. Bezkręgowce. Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, https://www.iop.krakow.pl/pckz/defaultf803.html?nazwa=default&je=pl.

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”, http://www.salamandra.org.pl/.

Polski Komitet ds. UNESCO, https://www.unesco.pl/.

Program Człowiek i Biosfera, Man and the Biosphere (MAB) Programme, UNESCO, https://en.unesco.org/mab/.

Sieć Emeralds – wyszukiwarka obszarów, Emerald Network – General Viewer, https://emerald.eea.europa.eu/.

Skala porostowa, https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/publikacje/dla-dzieci-i-mlodziezy/jakim-powietrzem-oddycham-1/jakim_powietrzem_oddycham.pdf.

Snowarski, M., 1997–2022: Atlas grzybów Polski, https://grzyby.pl/.

Snowarski, M., 2000–2022: Atlas roślin Polski, https://atlas-roslin.pl/.

Stowarzyszenie Ekopsychologia, https://ekopsychologia.pl/.

Tabela stratygraficzna w jęz. angielskim. An interactive version of the International Chronostratigraphic Chart, based on its Semantic Web representation, https://stratigraphy.org/timescale/.

Tabela stratygraficzna w jęz. polskim. Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Tabela_stratygraficzna.

Tatrzański Park Narodowy, https://tpn.pl/.

Ważki, https://wazki.pl/index.html.

Wojewódzki Program – Owca Plus do roku 2027, województwo śląskie, https://www.slaskie.pl/content/wojewodzki-program--owca-plus-do-roku-2027/.

Pobierz pełną wersję w PDF

Świat Karpat

Podręcznik do edukacji ekologicznej

Projekt współfinansowany

Projekt "Świat Karpat" jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”
Fundusze Europejskie