Świat Karpat - podręcznik do edukacji ekologicznej

Ryby i minogokształtne

Banarescu, P. M., Bless, R., Georgescu, A., 1995: Threatened fishes of the world: Romanichthys valsanicola Dumitrescu, Banarescu and Stoica, 1957 (Percidae). Environmental Biology of Fishes 43 (2), s. 144.

Kottelat, M., Freuhof, J., 2007: Handbook of European Freshwater Fishes. Cornol, Switzerland: Publications Kottelat, s. 646.

Melcher, A., Schmutz, S., Haidvogl, G. & Moder, K., 2007: Spatially based methods to assess the ecological status of European fish assemblage types. Fisheries Management and Ecology 14, s. 453–463.

Witkowski, Z. J., Król, W., Solarz, W. (red.), 2003: Carpathian List of Endangered Species. WWF and Institute of Nature Conservation, Polish Academy of Sciences, Vienna-Krakow, s. 68.

http://www.fishbase.org

http://www.iucnredlist.org

Pobierz pełną wersję w PDF

Świat Karpat

Podręcznik do edukacji ekologicznej

Projekt współfinansowany

Projekt "Świat Karpat" jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”
Fundusze Europejskie