Świat Karpat - podręcznik do edukacji ekologicznej

Grzyby

Autor: Soňa Ripková
Recenzent: Anna Ronikier

Pospolite grzyby wodne należą do sztucznej grupy zwanej grzybami niedoskonałymi Fungi imperfecti (ich stadium rozmnażania płciowego nie jest znane). To grzyby mikroskopijne, które są tak silnie związane ze środowiskiem wodnym, że nie mogą rozmnażać się poza nim. Ich głównym siedliskiem są przejrzyste i czyste, dobrze napowietrzone strumienie i rzeki, ale można je również znaleźć w jeziorach. Te prawie niewidoczne organizmy, czasami wytwarzające atrakcyjne zarodniki w kształcie gwiazdek (np. Articulospora tetracladia, Clavariopsis aquatica i Tricladium angulatum), odgrywają bardzo ważną rolę w rozkładaniu martwych szczątków roślinnych zalegających w wodzie.

Bovista paludosa.pngSiedliska na terenach podmokłych zdominowane są przez grzyby rosnące na roślinach zielnych i mszakach. Fragmenty obumarłych roślin zielnych, zwłaszcza z rodzajów pałka, sit, turzyca oraz wełnianka, są wykorzystywane np. przez twardzioszka trzcinowego (Marasmius limosus). Wilgotne miejsca porośnięte mchem stanowią odpowiednie mikrośrodowisko dla takich grzybów, jak rzadki języczek uchowaty (Arrhenia lobata), który zwykle rośnie w wyższych partiach gór. Z torfowiskami i miejscami wilgotnymi na podłożu wapiennym związana jest kurzawka bagienna (Bovista paludosa), jej początkowo białe, kuliste owocniki zmieniają następnie barwę na ciemnobrązową. W miejscach bardzo wilgotnych, czasem nawet w wodzie np. w kałużach, wyrasta mitróweczka błotna (Mitrula paludosa), wytwarzająca pomarańczowe, maczugowate owocniki. W lasach na opadłych gałązkach i szczątkach drzewnych zanurzonych w wodzie można znaleźć różne gatunki grzybów należących do workowców, takie jak na przykład Cudoniella clavus.

Specyficzną grupę grzybów mokradłowych stanowią grzyby, które można spotkać na górskich torfowiskach. Istnieje kilka typowych grzybów torfowiskowych, które często charakteryzują się cienkimi, długimi trzonkami wyrastającymi ponad powierzchnię mchu, jak na przykład hełmówka błotna (Galerina paludosa), maślanka torfowcowa (Hypholoma elongatum) i popielatek torfowiskowy (Tephrocybe palustris). Jeśli na torfowiskach występują drzewa, można tam również znaleźć grzyby mikoryzowe, np. maślaka błotnego (Suillus flavidus), który rośnie pod sosną, zasłonaka brązowooliwkowego (Cortinarius bataillei) – pod świerkiem, brzozą i sosną oraz koźlarza białawego (Leccinum niveum) i gołąbka torfowcolubnego (Russula sphagnophila) – pod brzozą.

Pobierz pełną wersję w PDF

Świat Karpat

Podręcznik do edukacji ekologicznej

Projekt współfinansowany

Projekt "Świat Karpat" jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”
Fundusze Europejskie