Świat Karpat - podręcznik do edukacji ekologicznej

Ptaki

BirdLife International, 2004: Birds in Europe:population estimates, trends and conservation status., Cambridge, UK, s. 374.

Carpathian EcoRegion Initiative, 2001: The status of the Carpathians, WWF, s. 67.

Carpathian EcoRegion Initiative, 2003: Carpathian list of endangered species, s. 87.

Danko, Š, Darolová, A., Krištín, A. (red.), 2002: Rozšírenie vtákov na Slovensku. Veda, SAV, Bratislava, s. 686.

Ferianc, O., 1977: Vtáky Slovenska 1. Veda, SAV, Bratislava, s. 682.

Ferianc, O., 1979: Vtáky Slovenska 2. Veda, SAV, Bratysława, s. 472.

Grouse news, Newsletter of the WPA/BirdLife/IUCN/SSC, Grouse Specialist Group, 2006, s. 27.

Hudec, K. (red.), 1994: Fauna ČR a SR. Ptáci 1 – Aves, 2. vydanie. Academia, Praha, s. 672.

Hudec, K., Černý, W. (red.), 1977: Fauna ČSSR. Ptáci – Aves. Díl II. Academia, Praha, s. 896.

Hudec, K. (red.), 1983: Fauna ČSSR. Ptáci III/1,2. Academia, Praha, s. 1234.

Matoušek, B., 1990a: Slovenské menoslovie vtákov (Aves) fauny ČSFR. Kultúra slova 24 (5): 149–170.

Matoušek, B., 1990b: Slovenské menoslovie vtákov (Aves) fauny ČSFR. Kultúra slova 24 (10): 342–363.

Pobierz pełną wersję w PDF

Świat Karpat

Podręcznik do edukacji ekologicznej

Projekt współfinansowany

Projekt "Świat Karpat" jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”
Fundusze Europejskie