Świat Karpat - podręcznik do edukacji ekologicznej

O projekcie Świat Karpat

Celem realizowanego przez Stowarzyszenie Ekopsychologia projektu Świat Karpat jest edukacja społeczności lokalnej w zakresie ekosystemów, gatunków i siedlisk, objętych ochroną na obszarze Karpat. Zaplanowane w ramach projektu działania obejmują:

  • wydanie podręcznika Świat Karpat, zawierającego zestaw 55 scenariuszy i kart pracy do wykorzystania przez nauczycieli różnych przedmiotów,
  • opracowanie strony internetowej Świat Karpat, na której zostanie udostępniony podręcznik w formie interaktywnych treści oraz pomocy dydaktycznych wraz z leksykonem
    gatunków chronionych,
  • szkolenia dla nauczycieli, edukatorów i studentów Świat Karpat na temat efektywnego i angażującego wykorzystania podręcznika Świat Karpat w edukacji formalnej
    (28 dwudniowych szkoleń),
  • konkurs dla dzieci i młodzieży Pan Żubr we własnej osobie, realizowany w dwóch turach w oparciu o internetową grę o tym samym tytule.

Projekt Świat Karpat jest realizowany od 01.01.2022 r. do 31.03.2024 r. ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014–2021 w ramach programu: Środowisko, Energia i Zmiany klimatu.

Pobierz pełną wersję w PDF

Świat Karpat

Podręcznik do edukacji ekologicznej

Projekt współfinansowany

Projekt "Świat Karpat" jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”
Fundusze Europejskie